Lista sygnatariuszy1. Urząd Komunikacji Elektronicznej;
2. Urząd Regulacji Energetyki;
3. Urząd Transportu Kolejowego;
4. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej;
5. Telekomunikacja Polska S.A.;
6. Netia S.A.;
7. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
(Enea Operator Sp. z o.o., Energa-Operator SA, Tauron Dystrybucja SA, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PSE SA);
8. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu;


9. Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych;


10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;


11. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o.;

od dnia 10 października 2012 r.:

12. iNET group Sp. z o.o.;

13. Atem Polska Sp. z o.o.;

14. Alumast S.A.;

v od dnia 23 sierpnia 2012 r.:

1. Urząd Komunikacji Elektronicznej;

2. Urząd Regulacji Energetyki;

3. Urząd Transportu Kolejowego;

4. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej;

5. Telekomunikacja Polska S.A.;

6. Netia S.A.;

7. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;

8. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu;

v od dnia 3 września 2012 r.:

9. Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych;

v od dnia 13 września 2012 r.:

10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

v od dnia 25 września 2012 r.:

11. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Sp. z o.o.;