Przejdź do treści

Współpraca ponad granicami - porozumienie w walce z kradzieżami infrastruktury

Data: 2014-11-28 12:18:00
Współpraca ponad granicami - porozumienie w walce z kradzieżami infrastruktury
27 listopada br., Sygnatariusze Memorandum na rzecz przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury zawarli porozumienie o współpracy z niemiecką organizacją zrzeszającą właścicieli infrastruktury - SIPAM. 

Statystyki obrazujące skalę kradzieży metali w Polsce wskazują także, że do przestępstwa przywłaszczenia mienia dochodzi najczęściej na terenach przygranicznych: na Śląsku, w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem. Tylko w pierwszym półroczu 2014 roku właściciele infrastruktury zlokalizowanej na tych terenach zgłosili Policji ponad 3400 przypadków kradzieży. Zorganizowane grupy przestępcze działające w pasie przygranicznym, dokonują kradzieży na terenie jednego państwa, a następnie upłynniają łup za granicą, minimalizując w ten sposób ryzyko zdemaskowania. - Musimy ograniczyć ten proceder, nasze wspólne działania z Policją pozwolą na skuteczną walkę z kradzieżami metali - zaznacza Marzena Śliz, przewodnicząca Sygnatariuszy Memorandum i Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury w UKE.

Konferencja, podczas której zawarto porozumienie z SIPAM, miała na celu omówienie wspólnych inicjatyw zmierzających do poprawienia bezpieczeństwa infrastruktury w sektorze telekomunikacji, energetyki i kolei.
- Zakładam, że podjęta współpraca może zaowocować wspólnymi, polsko-niemieckimi działaniami prewencyjnymi, co zdecydowanie utrudni prace złodziejom na terenach przygranicznych, a w perspektywie czasu zwiększy bezpieczeństwo osób na co dzień korzystających z infrastruktury kolejowej, telekomunikacyjnej i energetycznej - podkreśla Marzena Śliz.

Dużym atutem zawartego porozumienia będzie także współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które koordynuje działania związane z projektem „Razem Bezpieczniej", stanowiącym skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W październiku br. zostały przeprowadzone kontrole ponad 170 punktów skupu metali na terenie województwa lubuskiego. Akcja o kryptonimie „Złom”, została zrealizowana wspólnie przez lubuską Policję, Służbę Ochrony Kolei, a także spółki Orange i Enea. Piotr Kończarek (Orange) zaznacza dodatkowo: - Mamy doświadczenia ze Śląska, gdzie wspólnie z Wojewódzką Policją w Katowicach ograniczyliśmy liczbę kradzieży o ponad 40 %. Przyczyniło się do tego powołanie jednostki specjalnej, walczącej z kradzieżami infrastruktury.

Bezpieczna infrastruktura, to bezpieczne społeczeństwo


Codziennie dochodzi do kradzieży i dewastacji urządzeń, które odpowiadają za bezpieczeństwo społeczeństwa. Z powodu kradzieży infrastruktury kolejowej, w ubiegłym roku opóźnionych było ponad 9 tysiąca pociągów. Ponad milion pasażerów i setki tysięcy ton towarów nie dotarły na miejsce o czasie. Złodzieje i wandale ryzykują swoim życiem i narażają na niebezpieczeństwo osoby postronne. Przez kradzieże i dewastacje infrastruktury, traci nie tylko zarządca infrastruktury, ale przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka.

Sygnatariusze Memorandum: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Transportu Kolejowego, pracują nad  projektem zmian legislacyjnych. Projekt ten będzie wprowadzał zmiany w handlu złomem.
Osoby, które będą sprzedawać złom o wartości powyżej ustalonej kwoty, otrzymają zapłatę na wskazany rachunek bankowy. Jak pokazuje praktyka w krajach, w których wprowadzono bezgotówkowy model rozliczeń, liczba kradzieży znacząco spadła.

Memorandum jest inicjatywą otwartą, w listopadzie list intencyjny podpisali przedstawiciele Comarch S.A. i Instytutu Łączności.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

SIPAM, UKE, memorandum, kradzież kabli, kradzież infrastruktury

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować.

Komentarze

Brak komentarzy

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie