Raport z konferencji „Przeciwdziałanie kradzieżom metali”

Raport z konferencji „Przeciwdziałanie kradzieżom metali”

Organizatorzy konferencji „Przeciwdziałanie kradzieżom metali”, która odbyła się 12 listopada 2012 r., przygotowali raport, który zawiera m.in. wnioski jakie płyną z prezentacji i dyskusji toczonych podczas spotkania.


Uczestniczy konferencji diagnozowali obecną sytuację i przyczyny kradzieży metali odpowiadając m.in. na pytania, co dzisiaj „działa” w przeciwdziałaniu kradzieży metali, a co nie funkcjonuje dobrze. Próbowali też ustalić, co trzeba zrobić by efektywnie i skutecznie przeciwdziałać kradzieżom.

Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane przez sygnatariuszy "Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury" w dalszych działaniach mających przeciwdziałać tej patologii.

Źródło: Własne

Załączniki